Zastosowanie wentylatora do trocin

Prawidłowa organizacja miejsca pracy jest niezwykle ważna w każdej branży, bowiem ułatwia wykonywanie zadań wpływając na wydajność pracowników, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Właściwa organizacja przestrzeni jest ważna w każdej dziedzinie, jednak są gałęzie przemysłu, które wymagają specjalnych rozwiązań. Z pewnością należy do nich przemysł drzewny.

Rola wentylatora do trocin

wentylator do trocinProdukcja drewna i materiałów drewnianych jest niezwykle trudną branżą, która dodatkowo niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo podczas pracy. Praca z piłami o dużej mocy i innymi maszynami służącymi do obróbki drewna sprawia, że w tej branży dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków podczas pracy. Aby tego uniknąć, konieczne jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków nie tylko po to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia nagłych wypadków, ale również wyeliminować niebezpieczeństwo narażania na wystąpienie przewlekłych chorób układu oddechowego przez długotrwały kontakt z pyłem drzewnym. Wentylator do trocin to niezbędny element wyposażenia każdego tartaku. Oprócz wentylacji naturalnej w postaci odpowiednio usytuowanych otworów dachowych, okiennych oraz przystosowanych kanałów wentylacji, konieczne jest zwłaszcza na niektórych stanowiskach pracy zastosowanie wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach stolarni, gdzie ilość pyłu jest największa poza nawiewem ogólnym konieczne jest zastosowanie wentylacji miejscowej w postaci odciągów wiórów i trocin. Usuwanie nagromadzonych odpadów powinno odbywać się przy użyciu odkurzaczy przemysłowych, a nie tradycyjnej szczotki, bowiem takie działanie powodowałoby dodatkowe wzbijanie pyłu w powietrze.

Przemysł drzewny wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań, które zapewnią najwyższe bezpieczeństwo pracownikom, narażonym na ciągły kontakt z niebezpiecznymi maszynami oraz pyłem i wiórami drzewnymi, mogącymi powodować przewlekłe choroby płuc. Właściwa wentylacja nie tylko zmniejsza ryzyko chorób układu oddechowego, ale także ogranicza prawdopodobieństwo wybuchu pożaru.