Trening metodą mindfulness

Nieunormowany status psychoterapii w Polsce sprzyja powstawaniu kursów z zakresu doskonalenia samego siebie oraz podstaw autopsychoterapii. Z jednej strony jest to ciekawe, że w kraju wielu zakazów i wolności w sensie pozytywnym, kiedy ktoś mówi nam, co możemy robić, a nie od czego możemy być wolni, istnieje jeszcze tak nieunormowana przestrzeń. Z drugiej strony, musimy uważać na to, komu powierzamy swój czas.

Autoterapia i terapia metodą mindfulness

kurs mindfulness w WarszawieW Polsce, kursy z pogranicza psychoterapii mogą występować na dwa sposoby. Albo mogą to być kursy przygotowujące do uczenia danej metody psychoterapeutycznej, albo mogą być wstępem do autopsychoterapii. Kultury Dalekiego Wschodu jednoznacznie wskazują, że techniki relaksacyjne, oparte o stan medytacji, mogą być wykonywane samodzielnie. Podobnie jest z autohipnozą. Kurs mindfulness w Warszawie, realizowany przez jedną ze znanych mi instytucji, obejmuje również tzw. trening MBSR. Skrót MBSR pochodzi od mindfulness based stress reduction. Trening MBSR przeznaczony jest dla osób z lekkimi zaburzeniami depresyjnymi. Sama metoda jest oparta o medytację, sztukę obserwowania swoich myśli i takiego ich gospodarowania, aby odsuwać od siebie myśli niepotrzebne, uważane za destrukcyjne dla naszej psychiki, które prowadzić mogą do pojawiania się negatywnego nastroju. Pisząc o odsuwaniu, trening mindfulness nie ma w domyśle, wypierania tych myśli, ale ma za cel zapoznawanie się z nimi i uczenia się tolerowania ich i traktowania obojętnie: bez wchodzenia w dyskurs moralny. Tego typu metoda uczy postępowania wobec samego siebie, opartego na życzliwości i wyrozumiałości wobec własnego działania. Nie jest to metoda prowadząca do relatywizmu, ponieważ medytacja uczy rozpoznawać dobre i złe rzeczy, które czynimy w swoim życiu, ale uczy sobie radzić z podejmowaniem nietrafionych decyzji.

Poza oczywistymi plusami, związanych z praktykowaniem sposobu mindfulness istnieją również walory doceniane we współczesnych środowiskach pracy. Mindfulness, poprzez redukcję wysiłku duchowego związanego z koniecznością radzenia sobie z uporczywymi, nawracającymi myślami prowadzi do większej efektywności w sensie możliwości skupienia się na rzeczy, na której chcemy w danym momencie poświęcać swoją uwagę. Jest to wartość bardzo pożądana na obecnym rynku pracy.