Sprawne opróżnianie zbiorników na gnojowicę

Gnojowica jest płynną, oraz przefermentowaną mieszaniną odchodów zwierząt gospodarskich i wody, ewentualnie z domieszką niewykorzystanych pasz, pochodząca z obór bezściółkowych, gromadzona w zbiornikach. Stosowana jest ona, jako nawóz naturalny.

Pompowanie zanieczyszczeń płynnych w gospodarstwach rolniczych

pompa do gnojowicyHodowla zwierząt w gospodarstwie rolniczym wymaga takiego wyposażenia pomieszczeń hodowlanych, które w sposób ekonomiczny rozwiązuje problemy techniczne. Do zalet pompy zatapialnej w stosunku do pompy o tradycyjnej konstrukcji należy wyeliminowanie ryzyka występowania zjawiska kawitacji, większa wydajność działania, lepsze chłodzenie, prostota i niższe koszty montażu. Polecana pompa do gnojowicy to niezawodne urządzenie sprawdzające się nawet w intensywnym użytkowaniu, przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych, fekaliów, gnojowicy oraz innych cieczy o określonej gęstości, lepkości oraz długości wytrąceń włóknistych. Pompa ma zastosowanie w małych i średnich gospodarstwach rolnych i hodowlanych przy pracach związanych z wypompowywaniem cieczy o jednolitej gęstości ze zbiorników otwartych, kanałów oraz zbiorników zamkniętych. Urządzenie przeznaczone jest do samodzielnej pracy, lub przystosowane jest odpowiednio do współpracy z ciągnikiem rolniczym oraz wałkiem odbioru mocy o prędkości obrotowej 540 obr/min. Kompletna i zróżnicowana gama pomp zapewniających maksymalną skuteczność i wydajność.

Podsumowując, pompa przeznaczona do gnojowicy może mieć bardzo szerokie zastosowanie. Poza pompowaniem wody brudnej, pompy tego typu stosuje się także w oczyszczalniach ścieków, do pompowania osadu surowego, czynnego i przefermentowanego, jak również w celu odwadniania i zabezpieczania pomieszczeń zalewanych. To urządzenie koniecznie potrzebne jest w gospodarstwach rolniczych wówczas, gdy właściciele korzystają ze zbiorników na nieczystości.