Sposoby wznoszenia fundamentów

Budowa słupów, podmurówek ogrodzeniowych, wznoszenie ścianek działowych to czynności, których przebieg nie może być niczym zakłócony. Każde zastosowanie połączenie musi być trwałe, wytrzymałe i oczywiście mocne. Jest to tak ważne, ponieważ takie konstrukcje przyjmują na siebie ciężar całego powstałego budynku. Zastosowany materiał musi spełniać kilka najważniejszych warunków. Musi być przede wszystkim odporny na szkodliwe czynniki atmosferyczne.

Funkcjonalne zastosowanie bloczków fundamentowych w budownictwie

bloczki fundamentowe lublinCechy odporności na warunki atmosferyczne nosi w sobie na przykład beton. Dlatego jest stosowany do wylewania posadzki. Bloczki fundamentowe Lublin powstają z betonu klasy C12/15 lub C16/20. W jego skład wchodzi cement portlandzki, kruszywo i oczywiście woda. Powstała w takim połączeniu masa jest jednolita i umieszczana następnie w formach. Dochodzi w nich do prasowania jej w trakcie wibracji. Na jakość tak powstałych bloczków wpływa właśnie jednolita formuła. W całości są oczywiście takie same parametry. Najbardziej klasyczne bloczki fundamentowe przybierają postać prostopadłościanów o prostych i równych krawędziach. Elementy betonowe należy przenosić bardzo ostrożnie, trzymając każdy od spodu. Niektóre modele bloczków fundamentowych mają specjalnie wyprofilowane uchwytami. Przybierają one postać wgłębień umiejscowionych po ich bokach. Klasyczne modele bloczków są murowane przy pomocy wypełnień w postaci spoin w położeniu poziomym i pionowym. Istnieją również rodzaje, które można zamontować bez konieczności stosowania spoin pionowych. Wymiary betonowych bloczków są zróżnicowane na tyle, by mogły być dostosowane do konkretnych grubości ścian. Im większa długość, tym sprawniej i szybciej powstaje mur. Oczywiście nie mogą być one zbyt duże, ze względu na swoją masę.

Względną nowością w zakresie elementów budowlanych są bloczki wyposażone w wydrążenia. Dzięki nim ważą one mniej, a zmniejszenie zużycia mieszanki zastosowanej do ich wyrobu nie prowadzi do pogorszenia wszystkich najważniejszych parametrów. Pozostają one niezmienne. Do powstawania muru przy zastosowaniu bloczków, wykorzystuje się tradycyjną zaprawę murarską. Spoiny mają grubość maksymalną o wartości do 1,5 cm. Produkty mogą być zakupione w wielkich marketach budowlanych oraz mniejszych składach.