Skuteczne czyszczenie wentylacji zakładowej

Wentylacja odciągowa była używana we wszystkich halach produkcyjnych na terenie zakładu. Z racji iż była wykorzystywana przez cały czas pracy na terenie obiektu, wymagała okresowej konserwacji by funkcjonować skutecznie przez cały czas. Mimo szerokości przewodów, zdarzało się bowiem iż odciągany pył i chemikalia osadzały się na ścianach i wentylatorach, które musiały być regularnie czyszczone by nie doszło do sytuacji zagrożenia zdrowia lub uszkodzenia wyposażenia.

Oczyszczanie systemów odciągowych w zakładach pracy

czyszczenie kanałów wentylacyjnych warszawaKonserwacja systemów odciągowych wymagała bardzo dużego nakładu pracy, oraz zatrzymania całego systemy ze względów bezpieczeństwa. Zamiast odciągać pracowników od zadań, większość pracodawców preferowała zaangażowanie zewnętrznych firm, wykonujących czyszczenie kanałów wentylacyjnych Warszawa obsługiwana była przez kilkanaście takich film, zajmujących się konserwacją systemów wentylacji zarówno w dużych zakładach jak i obiektach użytkowych. Wykonywane prace różniły się w zależności od rodzaju systemu wentylacyjnego, oraz jego wielkości. W przypadku konserwacji wentylacji w obiektach użytkowych, nie posiadających ekstensywnych tuneli odciągowych czy silnych wentylatorów, wyczyszczenie przewodów za pomocą środków chemicznych i wywietrzenie tuneli w zupełności wystarczało by przywrócić je do idealnego stanu. W zakładach przemysłowych, w których wentylacja służyła do wyciągania szkodliwych substancji ze stanowisk pracy było to zadanie o wiele trudniejsze, często wymagające manualnego dostępu do wnętrza kanałów wentylacyjnych oraz dokładnego usunięcia wszystkich osadzonych substancji z ich powierzchni.

Konserwacja wentylatorów była przeprowadzana na równi z czyszczeniem przewodów, gdyż silniki wentylatorów były szczególnie narażone na uszkodzenia czy zatarcia i musiały być czyszczone regularnie, by wentylator mógł działać sprawnie. Prace mogły trwać przeszło ponad tydzień, jeśli system wentylacji był rozległy i skomplikowany, choć wszystkie Warszawskie firmy były rekomendowane przez klientów za dokładność i jakość wykonywanych zadań. Nawet najbardziej zanieczyszczone kanały wentylacyjne mogły być więc doprowadzone do stanu użytkowego i oczyszczone ze wszystkich odciąganych substancji czy odpadów poprodukcyjnych.