Przezroczysty polipropylen – zastosowania

 

Polipropylen jest termoplastycznym polimerem stosowanym w wielu różnych zastosowaniach, w tym pakowaniu oraz oznakowaniu, wyrobie tkanin (na przykład liny, bielizny termiczne i dywany). Tworzy się z niego części z tworzyw sztucznych, takie jak pojemniki wielokrotnego użytku, głośniki, czy też akcesoria samochodowe. Polimer pochodzący od monomeru propylenu jest niezwykle wytrzymały i odporny na wiele roztworów chemicznych, zasad i kwasów.

Czym jest polipropylen?

przezroczyste woreczki ppPolipropylen jest liniowym polimerem węglowodorowym, który należy do grupy nasyconych polimerów i stanowi twardy polimer termoplastyczny. Występuje w postaci białego lub przezroczystego proszku lub granulek, ale może być również malowany pigmentami. Polipropylen jest jednym z najczęściej używanych materiałów do produkcji artykułów z tworzyw sztucznych, takich jak przezroczyste woreczki pp. Szerokie zastosowanie polipropylenu wynika z dobrych właściwości fizykochemicznych, które można regulować, dodając różne rodzaje dodatków. Jego cechy to umiarkowana elastyczność, dobra twardość, dobra odporność na zmęczenie, odporność na chemikalia i ciepło. Wytwarzanie polipropylenu może odbywać się na kilka różnych sposobów, przy czym wspólną cechą jest to, że monomer propylenowy poddawany jest działaniu ciepła i ciśnienia w obecności katalizatora. Polimeryzację otrzymuje się w stosunkowo niskich temperaturach, w wyniku czego otrzymuje się bezbarwny lub lekko zabarwiony polipropylen. W zależności od stosowanego katalizatora i warunków podczas polimeryzacji można uzyskać różne właściwości otrzymanego polipropylenu. Polipropylen oferuje doskonałą odporność elektryczną i chemiczną. Właściwości tego materiału są podobne do właściwości polietylenu (PE), ale istnieją również szczególne różnice. Najważniejsze różnice to niższa gęstość, wyższa wytrzymałość i twardość, a także wyższa temperatura topnienia, około 160 ° C, podczas gdy polietylen jest topiony w około 100 ° C.

Dodatki stosowane do produkcji wszystkich komercyjnych rodzajów polipropylenu mają za zadanie chronić polimer podczas produkcji i polepszać właściwości końcowego produktu. Dodatek może również rozwiązać problem degradacji i destrukcji makromolekuł po ekspozycji na promieniowanie UV z polipropylenu. Te wszystkie cechy i możliwości przetwarzania, jakie ma polipropylen sprawia, że jest tak atrakcyjnym materiałem.