Odwadnianie osadów w oczyszczalniach

We wszystkich oczyszczalniach ścieków: wiejskich, przydomowych czy zbiorczych, powstają osady. Różnią się one ilością i to właśnie ten aspekt decyduje o metodzie ich zagospodarowania. Zgodnie z prawem osady mogą być wykorzystywane w rolnictwie i do rekultywacji terenów. Nie ważne jest w jaki sposób będą zagospodarowane, ważne jest jednak to, że wszystkie muszą zostać odwodnione a nawet higienizowane.

W jaki sposób odwadniać osady?

odwadnianie osadówPrzeznaczone są do tego specjalne technologie, urządzenia i systemy. Powinny one doprowadzić do zmniejszenia objętości osadu, jego zagęszczenia, odwodnienia, stabilizacji. Bardzo często w tym celu wykorzystywane są workownice, wirówki lub prasy filtracyjne. Te ostatnie należą do najbardziej popularnych. Proces odwadniania należy zacząć od zagęszczenia osadu i jego kondycjonowania. Dzięki temu osad oddziela się od wody. Następnie w pierwszej fazie odsączania jest on filtrowany grawitacyjnie. Woda ścieka po urządzeniu do zbiorników. W ten sposób odsączony osad trafia do prasy, która ściska go wyciskają z niego w ten sposób pozostałą wilgoć. Powstaje w ten sposób suchy placek, który trafia następnie do przygotowanych pojemników. Jest to mechaniczna metodo odwadniania osadów. Koszt zakupu takich urządzeń jest dość sporym wydatkiem, ale jeśli osad będzie dobrze odwodniony zaoszczędzimy na kosztach jego przechowywania, magazynowania i utylizacji. Jeśli dobrze go przygotujemy, poddamy higienizacji będzie mógł on zostać wykorzystany jako nawóz. Sam proces odwadniania osadów już eliminuje ilość mikroorganizmów. Przez to unieszkodliwiamy wstępnie bakterie i wirusy. Zmniejszamy w ten sposób możliwości gnilne osadu. Eliminujemy w ten sposób także nieprzyjemny gnilny zapach tak charakterystyczny dla oczyszczalni. Maszyny do odwadniania osadów często pracują bezobsługowo. To ich kolejna zaleta. Mogą pracować w dowolnym czasie.

Odwadnianie osadów łączy się też z procesem dozowania wapna i granulacji. To te trzy procesy połączone w całość dają nam na końcu bezpieczny i ekologiczny produkt końcowy jaki jest cenny nawóz. Ale odwadnianie mechaniczne osadów ma miejsce nie tylko w oczyszczalniach. Jest też obowiązkowo w wielu zakładach przemysłowych pracujących w branży metalurgicznej, hutniczej czy w garbarniach.