Nie wiedziałam jak utylizować odpady niebezpieczne

Zrobiłam ostatnio w domu gruntowne porządki. Okazało się, że w mam w domu wiele śmieci, które są odpadami niebezpiecznymi. Chciałabym się ich pozbyć, ponieważ nie chciałam w domu zbierać śmieci, ale nie wiedziałam, gdzie powinnam je oddać. Wiedziałam, że wyrzucanie ich do śmieci nie będzie dobrym rozwiązaniem. Postanowiłam poszukać informacji na ten temat. W tym celu udałam się do siedziby firmy, która odbierała śmieci z mojego gospodarstwa domowego na co dzień.

Jak prawidłowo utylizować odpady niebezpieczne?

prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznychDowiedziałam się tam bardzo interesujących informacji, na temat tego jak wygląda prawidłowa utylizacja odpadów niebezpiecznych. Okazało się, że ta firma świadczy również usługę odbioru od klientów odpadów niebezpiecznych, ale oddając im takie śmieci, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim na stronie internetowej, której adres mi podał powinnam sprawdzić jaki jest aktualny kod, który kwalifikuje odpady do poszczególnych podgrup. Wszystko po to, aby śmieci takie można było w odpowiedni sposób zutylizować w sposób bezpieczny dla ludzi, ale także środowiska naturalnego. Zapytałam się pana z którym rozmawiałam, jakie odpady uważane są za niebezpieczne. Dowiedziałam się, że można do nich zaliczyć lekarstwa, ale także na przykład eternit i inne tworzywa, które w swoim składzie zawierają azbest. Takie odpady mogą tylko być składowane na wysypisku, ponieważ ich podpalenie lub jakiekolwiek inne utylizowanie mogłoby doprowadzić do uwolnienie w atmosferę wiele trujących cząsteczek gazów. Inną grupę odpadów niebezpiecznych stanowią elektrośmieci, które na szczęście można poddawać częściowemu recyklingowi. Te części, których nie można w żaden sposób odzyskać i ponownie wykorzystać również utylizowane są na wysypiskach śmieci. Jednakże, nie są to takie wysypiska o jakich na co dzień się słyszy. Są to małe, umiejscowione z dala od wszelkich gospodarstw i zakładów pracy miejsca.

Takie oddalenie jest konieczne, ponieważ chodzi o to, aby jak najbardziej chronić ludzi, gdyby coś się na składowisku zapaliło. Ważne jest wtedy, aby ugasić pożar zanim się on rozprzestrzeni i będzie można się nim zatruć. Teraz już wiedziałam, jak prawidłowo zutylizować takie śmieci, które miałam w domu, tak aby zrobić to zgodnie z prawem i nie narażać się na mandat, że wyrzucanie śmieci w miejscach niezgodnych z przeznaczeniem.