Karty substancji chemicznych

Prowadzenie działalności obejmującej dystrybucję środków chemicznych musi być odpowiednio udokumentowane. Oznacza to, iż każdy przewóz substancji niebezpiecznych odbędzie się tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy obydwie strony są na to przygotowane. Jednym z ważniejszych aspektów jest opis danej substancji i sposoby postępowania z nią.

Karta opisująca daną substancję chemiczną

karta charakterystyki środków chemicznychW prowadzeniu działalności obejmującej dystrybuowanie środków potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska oraz człowieka ważne jest nie tylko to jak przewozimy dany towar, ale też jak wygląda nasza dokumentacja. Ten aspekt zazwyczaj zajmuje najwięcej czasu, ponieważ takie papiery może wypełniać jedynie osoba doskonale posługująca się słownictwem dotyczącym danego tematu oraz potrafiąca wymienić najważniejsze właściwości substancji. Dlatego karta charakterystyki środków chemicznych zawiera w sobie właściwości fizykochemiczne danej substancji, ale nie tylko. Są to również opisy ewentualnych zagrożeń wynikających z wycieku bądź uszkodzenia przewozu. Poza tym specjalista musi zawrzeć informacje na temat postępowania, gdyby niebezpieczna sytuacja miała miejsce. Oznacza to, iż znajduje się tam opis minimalizowania ryzyka kontaktu z produktem oraz zagrożenia środowiska i człowieka. Dodatkowo za granicę państwa należy przygotowań tłumaczenie, jak również zapoznać się z tym czy dane państwo nie wymaga od nas dodatkowych informacji.

Opis substancji chemicznej, która jest dystrybuowana do innych firm czy odbiorców musi być szczegółowy, ponieważ są to produkty niebezpieczne. Dlatego najpóźniej w dniu dostawy dostarcza się odbiorcy pełny opis mieszaniny chemicznej, dzięki czemu przekaz będzie w pełni bezpieczny dla człowieka, a także dla środowiska go otaczającego.