Czy terapie rodzinne są pomocne?

W ostatnich latach pomoc rodzinie jest potrzebna bardziej, niż kiedyś. Nie chodzi tutaj o pomoc materialną, ale o pomoc psychologiczną, czy terapię. Wynika to z coraz większej ilości konfliktów wewnątrz rodziny. Z tego też powodu terapeuci poza zwykłą rozmową starają się stosować różne techniki i metody, w celu przezwyciężenia największych problemów rodzinnych.

Wykorzystanie terapii i ustawień systemowych

pomocne ustawienia hellingerowskiePrzykładem nowoczesnych technik psychologicznych są już nie tylko odpowiednio prowadzone rozmowy przez terapeutę, czy też psychologa, ale także przejmowanie i wcielanie się w określone role przez terapeutów. Pozwala to ustalić prawdziwe źródło problemów w danej grupie społecznej, a także szybciej wypracować skuteczne rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich. Z tego też powodu w terapiach rodzinnych wykorzystuje się ustawienia systemowe, czy też pomocne ustawienia hellingerowskie. Nie mniej jednak musi być spełnionych kilka podstawowych warunków, aby ustawienia te przyniosły odpowiedni efekt. Pierwszym z nich musi być świadomość ich zastosowania przez każdą osobę biorącą udział w terapii. Kolejnym musi być chęć przezwyciężania problemów i konfliktów, które się pojawiły. Brak chęci współpracy z terapeutą nie spowoduje, że problemy znikną. Z tego też powodu zastosowanie nowoczesnych metod może nam ułatwić wypracowanie skutecznych rozwiązań. Dzięki temu, że terapeuta będzie się wcielał w rolę poszczególnych stron konfliktu szybciej i łatwiej ustali co było ich przyczyną. Jednocześnie znając już cechy charakteru poszczególnych stron konfliktu będzie w stanie dużo łatwiej zaproponować konkretne działania, które ułatwią rozwiązanie problemów.

W związku z tym jeżeli w naszym najbliższym otoczeniu coraz częściej dochodzi do kłótni i sprzeczek warto jest rozważyć skorzystanie z fachowej pomocy i zastosowanie proponowanych rozwiązań. Brak reakcji na pojawiające się problemy nie spowoduje, że one zniknął. Wręcz przeciwnie skutkować może ich nawarstwieniem, a w skrajnych przypadkach rozpadem rodziny. W związku z tym fachowa pomoc może uratować naprawdę wiele. Z tego też powodu powinniśmy w takich przypadkach jak najszybciej porozmawiać o tym z naszymi bliskimi i zgłosić się do specjalisty póki nie jest jeszcze za późno.