Czy na przewóz odpadów wymagane są pozwolenia?

W Polsce wytwarzane jest sporo, różnego rodzaju odpadów. Większość z nich pochodzi z gospodarstw domowych, jednak te sprawnie transportowane są na okoliczne wysypisko śmieci bądź do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem. Problem może natomiast pojawiać się w przypadku firm, które zajmują się produkcją wyrobów, które mają wpływ na bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Takie zakłady są szczególnie kontrolowane, a przewóz generowanych przez nich odpadów jest dokładnie monitorowany.

W jaki sposób monitoruje się przewóz odpadów?

profesjonalny przewóz odpadówKażdy przepływ odpadów jest monitorowany dzięki zintegrowanemu systemowi teleinformatycznemu, którego nazwa to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – w skrócie BDO. Dzięki temu systemowi można kontrolować przepływ odpadów zarówno w kraju, jak i między państwami. Wskazane zostały przedsiębiorstwa, które mają obowiązek wpisu do rejestru BDO – są to między innymi przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także takie, które zajmują się produkcją towarów w opakowaniach, opon, olejów smarowych, pojazdów, baterii i akumulatorów, a także sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Obowiązkowo do rejestru muszą się też wpisać osoby prowadzące działalność skupiającą się na sprzedawaniu bądź importowaniu opakowań zza granicy. Każde przedsiębiorstwo zarejestrowane w BDO posiada swój indywidualny numer, pozwalający zidentyfikować formę prowadzonej działalności i inne ważne informacje. System BDO monitoruje głównie przewóz odpadów w kraju – w przypadku transportu za granicą lub przez Polskę, może być wymagane pozwolenie, które wystawiane jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Przepisy dotyczące międzynarodowego przewozu odpadów mogą się różnić w zależności od kraju, w którym odbywa się przewóz. W Polsce jest wiele firm, oferujących zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, profesjonalny przewóz odpadów – posiadają one niezbędne pozwolenia.

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności związanej z międzynarodowym przewozem odpadów, należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami w kraju docelowym. Aby upewnić się, że przewóz będzie legalny, warto skorzystać z pomocy firm zajmujących się doradztwem i wsparciem w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń.