Co zawiera ekspertyza zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Obecnie eksploatowane obiekty muszą być dostosowane do obowiązujących przepisów prawnych. Obowiązek ten spoczywa na ich zarządcach oraz właścicielach. Szczególnie newralgiczne są budynki, w których ze względu na przeznaczenie przebywać może jednocześnie wiele osób w przestrzeni zamkniętej. Dobrym przykładem są wszelkiego rodzaju kina, teatry czy galerie handlowe.

Kto może sporządzić ekspertyzę zabezpieczeń?

opracowane ekspertyzy ppożW takich miejscach muszą być zastosowane nowoczesne urządzenia pozwalające na zapewnienie jak najwyższego stopnia ochrony przed różnymi zagrożeniami. Do największych z niebezpieczeństw zaliczyć można wystąpienie otwartego ognia, który może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi zgromadzonych na terenie budynku. W celu szybkiego wykrywania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia stosowane są systemy sygnalizacji. Składają się one z wielu specjalistycznych elementów, które razem tworzą niezawodny i skuteczny system. Niemniej jednak na rynku co jakiś czas pojawiają się nowsze rozwiązania cechujące się lepszymi właściwościami. Dodatkowo aktualizowane są co jakiś czas przepisy i wymogi prawne. W związku z tym zarządca budynku często zwraca się z prośbą o przeprowadzenie czynności mających na celu sprawdzenie czy zastosowane rozwiązania są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Tego zadania podejmują się osoby posiadające odpowiednie doświadczenie, kompetencje oraz co najważniejsze uprawnienia. Muszą być one specjalistami w swojej dziedzinie. Po sprawdzeniu budynku sporządzany jest odpowiedni raport, który zawiera szczegółowe informacje na temat obiektu oraz porównanie zastosowanych zabezpieczeń z wymogami. Warto wspomnieć, że opracowane ekspertyzy ppoż są często punktem wyjściowym do dalszych działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów. Jest to niezwykle istotne.

Dokument ten oprócz wcześniej wspomnianych zawiera również bowiem proponowane rozwiązania, których zadaniem jest dostosowanie zabezpieczeń do aktualnych wymogów. Dzięki temu zarządca czy właściciel ma podane działania, które należy przeprowadzić. Jest to niezwykle ważne ponieważ wszelkie inwestycje są prowadzone w oparciu o dokumentację przygotowaną przez specjalistę w danej dziedzinie. Dzięki temu istnieje duża szansa na prawidłowe wdrożenie wszelkich nowych systemów oraz urządzeń.