Cena legalizacji wagi samochodowej z dojazdem

Okresowej legalizacji podlegają wszystkie wagi samochodowe znajdujące się w obrocie, czyli użytkowane publicznie. Co ważniejsze, to ustawa o miarach narzuca na właściciela wagi obowiązek okresowych przeglądów, czyli legalizacji. Czynności sprawdzające odbywają się w miejscu lokalizacji wagi, przez specjalistyczne firmy z branży wag samochodowych.

Koszt ponownej legalizacji wagi samochodowej

legalizacja wagi samochodowej cenaMinisterstwo Finansów, w specjalnym rozporządzeniu określa wysokość opłat za czynności sprawdzające w zakresie mn. wag samochodowych i innych urządzeń mierniczych. Obowiązujące od sierpnia 2019 r., rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczy legalizacji pierwotnej oraz ponownej, przyrządów pomiarowych. Wyjaśnijmy zatem, czym różni się legalizacja pierwotna, od wtórne, ponownej. Pierwszej legalizacji dokonuje się wraz z dopuszczeniem wagi do obrotu, czyli w chwili sprzedaży, p wyprodukowaniu w specjalistycznym przedsiębiorstwie wagowym. Każda kolejna legalizacja, czyli prawne dopuszczenie do użytkowania, to legalizacja wtórna. Zatem, zgodnie z cennikiem Ministerstwa Finansów, dokonanie kolejnych legalizacji wag samochodowych, zależy od możliwości wagi. Dla pojazdów do 10 000 kg, legalizacja wagi samochodowej cena określona jest w wysokości 563 zł, natomiast dla aut powyżej 10 000 kg, to koszt 616 zł. Certyfikat wystawiony po legalizacji, to dokument urzędowy i jest niezwykle ważny, gdyż gwarantuje iż waga działa poprawnie.

Działanie wag samochodowych, ich przeglądy i legalizacja, podlegają nadzorowi urządów miar i bezpośrednio pod Ministerstwo Finansów. To ono w rozporządzeniu, określa stawki, jakie należy płacić za przegląd wagi i stwierdzenie, iż może być dalej użytkowana i działa poprawnie. Cena legalizacji związana jest z tonażem dopuszczalnym na wadze.