Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Każdy powstający obiekt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa, które są zawarte w aktualnych przepisach. Dotyczy to różnych płaszczyzn, na których może pojawić się zagrożenie. Szczególnie newralgiczne są nieruchomości, gdzie ze względu na ich przeznaczenie jednocześnie może przebywać wiele osób. Dobrym przykładem są chociażby kina, teatry czy galerie handlowe. Wszędzie tam w zamkniętej przestrzeni mogą przebywać dziesiątki, a nawet setki czy tysiące ludzi.

Jak zwiększyć odporność ogniową stali?

szybkie malowanie ppoż konstrukcji stalowychWłaśnie dlatego konieczne jest wdrożenie działań prewencyjnych, które mają na celu ochronę obiektu przed zagrożeniami. Jednym z największych niebezpieczeństw jest z całą pewnością pojawienie się otwartego ognia. Może to prowadzić do bardzo dużych strat materialnych, a także pośredniego lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w pobliżu. Żeby ograniczyć możliwość występowania takich sytuacji na etapie projektowania wdrażane są zabezpieczenia bierne. Szczególnie często wykonywane jest szybkie malowanie ppoż konstrukcji stalowych, które pozwala zwiększyć odporność ogniową całej struktury. Dzięki temu elementy nośne nawet w momencie oddziaływania na nie wysokiej temperatury zachowują swoje właściwości. Jest to niezwykle istotne ponieważ często to właśnie do nich przytwierdzone są inne elementy mające zapewnić bezpieczną i sprawną ewakuację ze strefy zagrożonej. Mogą to być elementy systemu sygnalizacji pożaru takie jak chociażby sygnalizatory czy puszki łączeniowe. Warto wspomnieć, że w celu wykonania natrysku potrzebna jest odpowiednia wiedza, a także umiejętności. Do takich czynności zatrudnione zostają przeważnie osoby czy firmy posiadające certyfikaty potwierdzające ich kompetencje. Dodatkowo muszą one również posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania takich usług.

Sam proces powinien być realizowany w warunkach, które są określane przez producenta wyrobu. Bardzo istotne są takie parametry jak chociażby temperatura czy wilgotność powietrza, w którym wykonywany jest natrysk. Warto również wspomnieć, że osoby wykonujące usługę powinny być wyposażone w środki ochrony osobistej takie jak chociażby maski. Wszystkie pomieszczenia, gdzie realizowane są czynności muszą być wentylowane. Jak widać obecnie podczas budowy obiektów podejmowane są działania prewencyjne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo osób przebywających w przestrzeni zamkniętej.