Adekwatna wysokość świadczenia za uszczerbek na zdrowiu

Polacy znani są w całej Europie ze swojego specyficznego sposobu podejścia do życia, a przede wszystkim do bardzo popularnego w naszym kraju przeświadczenia, że mogło być lepiej. Powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie doskonale reprezentuje właśnie tego typu podejście tak powszechne wśród naszych rodaków przede wszystkim w sytuacji chęci uzyskania odszkodowania po szkodzie, która nas dotknęła.

Wysokość odszkodowań za uszczerbki na zdrowiu

zadowalające odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiuUbezpieczenia nie mają w Polsce zbyt dobrej renomy i nadal dla wielu z nas nie stanowią swego rodzaju parasola czy tarczy chroniącej nas od nagłych zdarzeń losowych, a raczej są kojarzone jako ukryty podatek, który zawsze kosztuje zbyt dużo. Świadomość ubezpieczeniowa nadal jest niestety na zdecydowanie niższym poziomie, niż w krajach rozwiniętych Europy Zachodniej. Na szczęście ta tendencja powoli ulega zmianie i coraz więcej osób wie co należy zrobić, żeby zapewnić sobie zadowalające odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu czy szkodę w posiadanym przez nas mieniu. Szczególnie w szkodach osobowych związanych między innymi z uszczerbkami na zdrowiu osób ubezpieczonych mamy duży wpływ na wysokość świadczenia, jakiego możemy oczekiwać w przypadku złamania nogi, ręki czy innego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Kluczowe jest tu zweryfikowanie, jaką kwotę otrzymamy za każdy 1 procent uszczerbku na zdrowiu, ponieważ po wypadku nasz uszczerbek zostanie określony właśnie procentowo, na podstawie specjalnej tabeli znajdującej się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Możemy też zdecydować się na tak zwane świadczenie progresywne, dzięki któremu będziemy mogli otrzymać wyższe świadczenie, jeśli uszczerbek na jakiego doznamy przekroczy ustalone w umowie ubezpieczenia progi. Warto też pamiętać, że w ubezpieczeniach osobowych świadczenia z różnych polis są wypłacane niezależnie od siebie i mogą się kumulować powiększając łączną kwotę wypłaty.

Polacy coraz lepiej rozumieją zasady obowiązujące podczas zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia, dzięki ich podejście do tego typu umów ulega stopniowej zmianie. W odróżnieniu od umów bankowych, gdzie podpisanie umowy wiąże się z konkretnym efektem, jak możliwość obsługi konta czy dodatkowe środki pieniężne, polisy ubezpieczeniowe dają realne korzyści dopiero po zajściu szkody, przez co są trudniejsze do zrozumienia, ale każdego roku ze świadomością Polaków w tym zakresie jest coraz lepiej.